Exoten

De mooiste en meest interessante planten komen vaak uit de (sub)tropen. Het zijn planten die het in onze steeds warmer wordende zomers buiten heel goed doen, maar die onze koude en vooral natte winters vaak niet overleven. Hoewel, er zijn er verbazend veel die pas naar binnen hoeven als het vriest. Dit soort planten wordt vaak in een pot gehouden, zodat ze in de winter gemakkelijk naar binnen kunnen worden gebracht. Aan de kust kunnen enkele van dit soort planten wél overleven, het is een kwestie van uitproberen....

Om tot een goed kiem- en opkweekresultaat te komen, moeten deze zaden wat vroeger in het jaar en binnen -in een warme omgeving- worden gezaaid. Het wil wel eens helpen als het zaaisel op de verwarming wordt gezet. De jonge planten mogen pas naar buiten als het 's nachts niet kouder meer wordt dan een graad of tien. Als ze eenmaal wat groter zijn, kunnen ze meestal wel buiten blijven tot het gaat vriezen.

Planten die in potten worden gehouden, hebben wat extra aandacht in de vorm van voeding en water nodig. Als alles goed gaat, is het resultaat vaak een plant om mee te pronken en die niet bij iedereen in de tuin staat. Natuurlijk doen deze soorten het ook goed in huiskamer, verwarmde kas of in de serre.

Dit soort zaden verzamel ik tijdens vakanties of krijg ik cadeau van bevriende liefhebbers. Dat betekent dat ik nooit grote hoeveelheden op voorraad heb en ook dat ze niet heel courant zijn. Daarom zul je van dit soort zaden slechts een kleine hoeveelheid ontvangen. Zo kan ik ook andere liefhebbers blij maken!

 

Exotics

The most beautiful and interesting plants often come from the (sub)tropics. These are plants that do very well outside in our increasingly warmer summers, but which often do not survive our cold and especially wet winters. Although, there are a surprising number of them that only need to go inside when it is freezing. These types of plants are often kept in a pot so that they can easily be brought indoors in winter. Some of these types of plants can survive on the coast, it is a matter of trying...

To achieve good germination and propagation results, these seeds must be sown earlier in the year and indoors in a warm environment. It may help if the seed is placed on the heater. The young plants are only allowed outside if it does not get colder than about ten degrees at night. Once they are a bit bigger, they can usually stay outside until it freezes. Plants kept in pots need some extra attention in the form of food and water. If all goes well, the result is often a plant to show off and that is not in everyone's garden. Of course, these varieties also do well in the living room, heated greenhouse or conservatory.

I collect this kind of seeds during holidays or receive them as gifts from enthusiast friends. This means that I never have large quantities in stock and that they are not very common. Therefore, you will only receive a small amount of these types of seeds. This way I can also make other enthusiasts happy!