Symptomen van vergiftiging

 

Mensen en dieren die door een plant zijn vergiftigd, vertonen vaak één of meer van de volgende symptonen:

  • kwijlen
  • braken
  • diarree
  • hijgen, moeilijke ademhaling
  • spierrillingen en beven
  • stuipen
  • mondletsels en huidletsels (na huidcontact met planten)