Eenjarigen

Eenjarigen zijn planten die hun hele levenscyclus in één jaar afwerken, van kiem tot afsterven. Ze bloeien de hele zomer overvloedig mits de uitgebloeide bloemen worden weggehaald. Een heel enkele eenjarige wordt meerjarig als hij geen zaad kan zetten en de winter mild is, maar dit is meer uitzondering dan regel. Het zaad van deze planten kiemt vaak gemakkelijk en snel. Ze zaaien zich vaak uit.

 

Annuals

Annuals are plants that complete their entire life cycle in one year, from germination to death. They bloom profusely all summer long, provided the dead flowers are removed. Sometimes an annual becomes perennial if it cannot set seed and the winter is mild, but this is more the exception than the rule. The seeds of these plants often germinate easily and quickly. They often self-seed.