Kiemlijst

 

Hieronder tref je een overzicht aan van welke zaden op welke manier het beste kunnen worden gezaaid. Let wel: dit zijn richtlijnen, geen voorschriften. In deze lijst worden termen en afkortingen gehanteerd die wel enige uitleg behoeven.

 

Soort

Dit betreft de naam van een plantenfamilie. Vrijwel alle soorten die onder de genoemde familie vallen behoeven eenzelfde behandeling. Indien niet, dan wordt dat in de tabel aangegeven.

 

Type

Alle zaden worden ingedeeld in categorieën welke worden aangeduid met afkortingen:

HA - hardy annual - winterharde éénjarige
HHA - halfhardy annual - niet helemaal winterharde éénjarige
TA - tender annual - niet winterharde éénjarige
HB - hardy biannual - winterharde tweejarige
HHB - halfhardy biannual - niet helemaal winterharde tweejarige
TB - tender biannual - niet winterharde tweejarige
HP - hardy perennial - winterharde vaste plant
HHP - halfhardy perennial - niet helemaal winterharde vaste plant
TP/GP - tender perennial/greenhouse perennial - niet winterharde vaste plant
HT - hardy tree - winterharde boom
HHT - halfhardy tree - niet helemaal winterharde boom
TT/GT - tender tree/greenhouse tree - niet winterharde boom
HBb - hardy bulb - winterhard bolgewas
HHBb - halfhardy bulb - niet helemaal winterhard bolgewas
TBb/GBp - tender bulb/greenhouse bulb - niet winterhard bolgewas
HSh - hardy shrub - winterharde heester
HHSh - halfhardy shrub - niet helemaal winterharde heester
TSh/GSh - tender shrub/greenhouse shrub - niet winterharde heester

  • Eénjarige planten kiemen, groeien, bloeien, vormen zaad en sterven af binnen één jaar
  • Tweejarige planten kiemen en groeien in hun eerste jaar en bloemen, vormen zaad en sterven af in het volgende jaar. Als ze geen zaad vormen kunnen ze zich als vaste plant gedragen
  • Vaste planten zijn planten die het meerdere (soms zeer veel) jaren volhouden. Ze bloeien vaak pas in het jaar volgend op het kiemen
  • Bomen en heesters ook vaste planten maar hebben meerdere jaren nodig om tot bloei en zaadvorming te komen. Ze worden veel groter dan de kruidachtige vaste planten
  • Bol- en knolgewassen zijn meerjarige planten die reserves opbouwen in een ondergrondse bol of knol
  • Winterharde planten kunnen (zware) vorst verdragen. Ze kunnen in de winter bovengronds afsterven maar ook wintergroen blijven
  • Niet helemaal winterharde planten komen van oorsprong uit warmere streken en zullen in milde winters overleven. Bij zware vorste leggen ze echter het loodje
  • Niet winterharde planten kunnen alleen in de zomer naar buiten en moeten in de winter naar binnen worden gehaald. Dit soort planten komt uit de tropen en doet het vooral goed in kas en serre.

 

Kiemtijd

Aantal dagen die een zaad van deze soort normaliter nodig heeft om tot kiem te komen.

 

Licht- of donkerkiemer

Zie bij de algemene regels hoe dit werkt.

 

Langzaam & onregelmatig

Bij deze zaden duurt het lang voordat kiem plaatsvindt, soms duurt het langer dan een jaar. Het kan ook voorkomen dat sommige zaden al binnen enige weken kiemen maar andere pas na maanden. Zaaisels van dit soort zaden moeten niet te snel worden weggegooid. Wachten loont echt de moeite!

 

Kiemtemperatuur

Dit is de ideale temperatuur, aangegeven in graden Celsius, om de zaden van de genoemde soort te laten kiemen.

 

Voorbehandeling

Sommige zaden hebben een voorbehandeling nodig. Zie voor uitleg de zaaitips.