Vaste planten

Vaste planten zijn planten die langer dan twee jaar leven. Sommige sterven in de winter boven de grond af, andere zijn wintergroen. De meeste vaste planten bloeien niet of nauwelijks in het eerste jaar na het zaaien maar gebruiken deze tijd om een goed wortelgestel op te bouwen. In hun tweede jaar worden ze volwassen en bloeien. De bloeitijd van vaste planten is korter dan die van één- en tweejarigen. Deze kan verlengd worden door de uitgebloeide bloemen te verwijderen. Dit gaat niet altijd op. Sommige planten profiteren van een forse snoeibeurt na de bloei en bloeien dan in het najaar nogmaals.

 

Perennials

Perennials are plants that live longer than two years. Some die above ground in winter, others are evergreen. Most perennials do not bloom in the first year after sowing, but use this time to build up a good root system. In their second year they mature and flower. The flowering time of perennials is shorter than that of annuals and biennials. This can be extended by removing the spent flowers. This does not always apply. Some plants benefit from heavy pruning after flowering and then bloom again in fall.