Tweejarigen

Tweejarigen zijn planten met een "gebroken boekjaar". In plaats van hun hele bestaan van kiem tot afsterven in één seizoen af te werken, zoals de eenjarigen dat doen, kiemen ze in de zomer van het ene jaar en bloeien en sterven in het jaar daarop. Vrijwel alle zaden hieronder zijn van planten die winterhard én wintergroen zijn.

 

Biannuals

Biennials are plants with a "broken fiscal year". Instead of completing their entire existence from germination to dying in one season, as annuals do, they germinate in the summer of one year and flower and die in the following year. Almost all seeds below are from plants that are winter-hardy and evergreen.