Ziekten voorkomen

 

 

Planten die goed groeien bouwen weerstand op tegen ziekten en plagen. Allerlei factoren en omstandigheden hebben invloed op het groeiproces. Door planten te omringen met de nodige zorg en de juiste maatregelen te nemen op het goede tijdstip, kan worden voorkomen dat planten worden aangetast en dat de oogst verloren gaat.

 

Zorg dus voor goede groeiomstandigheden en lok nuttige dieren in je tuin. Sommige planten schrikken plaagdieren af en worden daarom beschermheren genoemd. Daarnaast is er nog een aantal bijzondere maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen.