Bomen en buren

 

Een boom plant je voor de eeuwigheid, zeggen ze. Helaas komt het nogal eens voor dat een boom ruim vóór de eeuwigheid al moet sneuvelen omdat bij het planten de regels niet in acht genomen zijn......

 

Overleg

Overleg altijd eerst met je buren over zaken als aanplant of een verzoek om een boom of heester te snoeien. Kom je er samen niet uit, dan is er een aantal regels. Overigens gelden deze rechten en plichten voor de eigenaren van de grond en beplanting: bij een huurhuis is dit dus niet de huurder, maar de verhuurder.

 

De juiste afstand

Wie een boom of heester wil aanplanten, moet zich houden aan de wettelijk vastgelegde afstanden tot de erfgrens. Die afstanden zijn minimaal:

  • 2 meter voor bomen, gerekend vanaf het midden van de stam
  • 50 centimeter voor heesters, hagen, platgesnoeide leibomen en knot- of leibomen lager dan 3 meter.

Bij het aanplanten van een haag óp de erfgrens wordt deze gezamenlijk eigendom van beide buren, ook als de haagt slechts door één van beiden aangeplant of betaald is. De haag mag dan alleen flink in de hoogte worden ingekort als beide buren het hierover eens zijn. Is dat niet het geval, dan moet de situatie ongewijzigd blijven en mag je de haag alleen in model knippen, zodat hij even hoog blijft.

 

Schaduw en wortels

Ook een boom die op de juiste afstand staat of in overleg met de buren geplant is, kan overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door overhangende takken.

Grote bomen kunnen een buurtuin overschaduwen of met hun wortels de omliggende bebouwing ondermijnen. Heeft de buurman problemen met jouw boom, dan kun je de kroon van de boom (laten) uitdunnen of de doorgroeiende wortels afsteken. Let er wel op dat de boom stabiel blijft staan.


Als je boom of heester op minder dan de wettelijke of onderling afgesproken afstand staat én bovendien de scheidsmuur, schutting of het hek uitsteekt, mag de buurman verwijdering eisen. Dit recht op verwijdering kan echter verjaren: in Nederland na 20 jaar (gerekend vanaf de aanplant door de eigenaar of een vorige bewoner), in België na 30 jaar. Als jij en je buren het niet eens kunnen worden over het rooien van een boom of heester, kun je het probleem aan de rechter voorleggen die dan een bindende uitspraak doet. Zeker bij beeldbepalende bomen kan de rechter oordelen dat de boom mag blijven, mits hij geen onveilige situatie oplevert. Vaak zal de rechter dan wel aan de eigenaar een regelmatige inspectie en/of snoei door een erkend boomverzorger opleggen.


In sommige gemeenten mag er dichter bij de erfgrens worden geplant; informeer bij je eigen gemeente naar de plaatselijke bepalingen. Ook na toestemming van de buren (liefst schriftelijk) mag je dichterbij planten dan de wettelijk vastgelegde afstanden.