Tulipa tarda - Wilde tulp (15)

€ 0,45

Beschrijving:

Smalle bladeren vallen tijdens de bloei haast weg onder de gele, witgepunte bloemen, op elke stengel tot 5! Decoratieve zaaddozen!

Hoogte: 25 cm.

Bloeit: mrt-mei

Type: HBlb

Winterhard in: zones 4-8 (-20 Celsius)

Zaai-instructies: Zaai in sep-okt en zet zaaisel buiten. Kiemt volgt in voorjaar en is langzaam en onregelmatig

Plant-instructies: Goeddoorlatende, niet te droge grond in volle zon.

Waarschuwing: plant is giftig om te eten en kan een huidallergische reactie veroorzaken.

--------------------------------------

Description:

Narrow leaves are hardly visible when in bloom. Flowers are yellow with a litte white at the edges. Each stem carries about five of them. Seedheads are very decorative.

Height: 25 cm.

Flowers: mar-may

Type: HBlb

Hardy in: zones 4-8 (-20 Celsius)

Sowing instructions: Sow in sep-okt en put outside. Germination will occur in spring and is slow and irregular.

Planting instructions: Well drained, not too wet soil in full sun.

Waarschuwing: Parts of plant are poisonous if ingested. Handling plant may cause skin irritation or allergic reaction