Puschkinia libanotica - Safierhyacinth (15)

€ 0,45

Beschrijving:

Een prachtig, laagblijvend plantje met schitterende, blauwgestreepte bloemetjes. Geschikt voor potten, rotstuin of border. Kan verwilderen, indien gewenst.

Hoogte: 20 cm.

Bloeit: mrt-apr

Type: HBlb

Winterhard in: zones 3-9 (-25 Celsius)

Zaai-instructies: Zaai in sep-okt en zet buiten. Kiem volgt in voorjaar en is onregelmatig.

Plant-instructies: Geen bijzondere eisen. Volle zon of halfschaduw.

Waarschuwing: gedeeltes van de plant zijn giftig.

--------------------------------------

Description:

Beautiful, low plant with clusters of nice, blue striped flowers. Can be used in containers, rockery or in the border.

Height: 20 cm.

Flowers: mar-apr

Type: HBlb

Hardy in: zones 3-9 (-25 Celsius)

Sowing instructions: Sow in pots in sep-oct and put outside. Germination will occur in spring, albeit irregularly!

Planting instructions: No special requirements. Full sun or partial shade.

Warning: parts of the plant are poisonous if ingested.