Arbutus unedo - Aardbeiboom (3)

€ 0,45

Beschrijving: De witte bloemetjes zijn sierlijk en de langzaam rijpende vruchten (duurt een jaar) geeft een prachtige combinatie van bloei en vruchten. De smaak vindt niet iedereen aangenaam en kan het best worden omschreven als ?uniek?. Ze zijn heel geschikt om likeur van te maken. Te veel achter elkaar eten wordt afgeraden. Hoogte: 6 m. Bloeit: okt-nov. Type: HTr. Winterhard in: zones 6-7-8-9-10 (-10 Celsius) Zaai-instructies: Zaai in sep-okt en zet het zaaisel buiten. Zaden hebben een koudeperiode nodig om te kunnen kiemen. Kieming vindt plaats in 200 dagen bij 18-23 Celsius. Plant-instructies: Deze plant kan kalk verdragen. Hij is winterhard maar jonge planten moeten tegen kou en wind worden beschermd. Volle zon en een goeddoorlatende, vruchtbare grond. -------------------------------------- Description: The flowers and strawberry like fruit are present on the tree at the same time in late autumn, giving a good display. Fruits are edible and can be used for making liquor. They can be eaten fresh as well, but don?t taste very well. As the tree matures, the gnarled trunk with brown shredding bark becomes more apparent. Height: 6 m. Flowers: oct-nov Type: Htr. Hardy in: zones 6-7-8-9-10 (-10 Celsius) Sowing instructions: Sow in sep-okt and put the seeds outside (wintersowing). Seeds need a cold spell to be able to germinate. Germination will happen within 200 days at 18-23 Celsius. Planting instructions: this plant is lime tolerant. It is frost hardy, but needs to be protected from strong cold winds when young. It enjoys full sun and fertile well drained soil.