Brassica oleracea capitata - Savooiekool (15)

€ 0,45

Beschrijving:
Kool kan heel mooi zijn! Dit oude ras geeft fraaie kleuren op bolronde kolen. Dit type is niet heel erg gekroesd.

Hoogte: 40 cm.
Type: HHB
Winterhard in: zones 7-8-9 (-5 Celsius)

Zaai-instructies: zaai apr-mei in een zaaibed, 12 mm diep in rijen op 30 cm.

Plant-instructies: Regelmatig water geven en met een fijn net beschermen tegen duiven en koolwitjes. Op een open, zonnige plek in voedzame grond. Oogst van aug-okt.

--------------------------------------

Description:
Cabbage can be beautiful! This old variety has nice colours and round heads. This type isn?t ver ?curly?.

Height: 40 cm.
Type: HHB
Hardy in: zones 7-8-9 (-5 Celsius)

Sowing instructions: Sow mid April to May thinly in a prepared seedbed, 12mm deep, in rows 30cm apart.

Planting instructions: Keep well watered and cover with fine netting to deter birds and cabbage caterpillar attack. Prefers an open site on fertile, well-drained soil. Harvest late August to October. Good standing qualities into autumn.