Ficus macrophylla (5)

€ 0,45

Beschrijving: Kuipplant (dan blijft hij klein). Een grote, brede boom met glanzende, heldergroene blaadjes en afhangende takken. Produceert vijgachtige vruchtjes, die echter niet eetbaar zijn. Hoogte: 12 m. Bloeit: mei-jun Type: TTr Winterhard in: zones 9-10-11-12 (5 Celsius) Zaai-instructies: Zaai kan jaarrond. Kieming vindt plaats in 15-90 dagen bij ca. 25 Celsius. Zaden niet bedekken! Kiem kan onregelmatig zijn. Plant-instructies: Plant in een humusrijke vochtige grond, die goed water doorlatend moet zijn. In zon of halfschaduw. Waarschuwing: Sap van de plant is giftig en kan ook de huid irriteren -------------------------------------- Description: A very large spreading tree featuring bright green glossy leaves, large buttresses extending down to wide spreading flanged roots when mature. Height: 12 m. Flowers: mei-jun Type: TTr Hardy in: zones 9-10-11-12 (5 Celsius) Sowing instructions: will usually germinate in 15-90 days, germination may be erratic. Sow Ficus religiosa seeds on the surface of a peaty seed sowing mix at about 25?C. Don?t cover the seeds. Planting instructions: Plant in a dark soil that may not dry out but must not get waterlogged either. In sun or partial shade. Warning: The sap of the plant is poisonous and can irritate the skin