Vitex agnus castus - Kuisheidsboom (5-10)

€ 0,45

Beschrijving: Kuipplant (dan blijft hij klein). Het blad lijkt op dat van hennep en de bloemen groeien in grote, geurende, purperblauwe bloemtrossen. De vruchtjes zijn -gedroogd- peperig van smaak. Al eeuwen worden de gedroogde vruchtjes aangewend om de libido te temperen of overgangsverschijnselen te bestrijden. Hoogte: 300 cm. Bloeit: jun-aug Type: HHShr Winterhard in: zones 7-8-9 (-5 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 90-150 dagen bij eerst 0-5 dan 20-25 Celsius; zaden in het najaar zaaien en buiten zetten (op beschutte plek). Dan in mrt binnenhalen. Plant-instructies: Doet het in de meeste soorten grond, mits goeddoorlatend. Houdt niet van volle zon maar van halfschaduw. -------------------------------------- Description: The leaves look like hemp and the flowers grow in big, nicely scented, purple to blue flower trusses. Dried fruits have a peppery taste. For centuries the dried fruits have been used to temper the libido an help women get through their menopauze. Height: 300 cm. Flowers: jun-aug Type: HHShr Hardy in: zones 7-8-9 (-5 Celsius) Sowing instructions: Germinates in 90-150 days at first 0-5 and then 20-25 Celsius; sow seeds in autumn and put outside in a sheltered spot. Take them back inside in mar Planting instructions: Will grow in most soils, but it must have good drainage. Doesn?t like full sun but prefers partial shade.