Ricinus communis - Wonderboom (5-10)

€ 0,45

Beschrijving: Zeer snel groeiende plant met vingervormige, grote bladeren. Vult een beschutte plaats geheel op! Bloeit met dikke bloei-aren van mannelijke en vrouwelijke bloemen; de laatste groeien uit tot ronde, stekelige bolletjes met de prachtige zaden. Planten binnen overwinteren of als eenjarige behandelen. De dikke bloei-aren en vruchtjes zijn rood of groen van kleur. Hoogte: 150 cm. Bloeit: aug-okt Type: TP / TA Winterhard in: zones 9-10-11 (5 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 14-21 dagen bij 20-25 Celsius; Zaai in feb-mrt Plant-instructies: Op een zonnige, beschutte plek. Waarschuwing: Delen van deze plant zijn dodelijk giftig (met name de zaden) -------------------------------------- Description: Fast growing plant with hand-shaped, big leaves. Blooms with fat clusters of male and female flowers. The last will grow into round, prickly seed pods with beautiful seeds. In colder climes the plant must overwinter indoors. Or treat it as an annual. The flowers and fruits are either red or green. Height: 150 cm. Flowers: aug-oct Type: TP / TA Hardy in: zones 9-10-11 (5 Celsius) Sowing instructions: Sow in good seed compost in a propagator or warm place to maintain an optimum temperature of 20-25 Celsius. Sowing depth: 6 mm. Sowing time: February to March. Planting instructions: Requires a sunny spot. Soil and watering needs are average. Warning: Parts of this plant are poisenous if ingested (including the seeds)