Linaria aeruginea - Vlasleeuwenbekje (25)

€ 0,45

Beschrijving:

Vrij onbekend plantje met smal grijsgroen blad. Hieruit groeien rechtopstaande bloeistengels met trosjes tweekleurige bloemen in allerlei combinaties van gedekte tinten.

Hoogte: 20 cm.

Bloeit: jul-aug

Type: HHA

Winterhard in: zones 8-9 (0 Celsius)

Zaai-instructies: Kiemt in 5-21 dagen bij 15-25 Celsius.

Plant-instructies: Geen speciale eisen. Volle zon of halfschaduw.

Waarschuwing: delen van de plant zijn giftig

--------------------------------------

Description:

A quite unknown plant, with narrow grey-green leaves and ascending flower stems. Blooms with clusters of two-colored flowers in various combinations of subdued shades.

Height: 20 cm.

Flowers: jul-aug

Type: HHA

Hardy in: zones 8-9 (0 Celsius)

Sowing instructions: Germimates im 5-21 days at 15-25 Celsius

Planting instructions: No special requirements. Full sun or partial shade.

Warning: parts of the plant are poisonous.