Web Store

Butia capitata (Abrikoospalm)

EUR 0.35

Beschrijving:

Prachtige, bij ons halfwinterharde palm, die op oudere leeftijd heerlijke vruchten geeft. Men maakt er jam van. De blauwgroene, veerbladige palm kan wat vorst verdragen.

Hoogte: 4 m.

Bloeit: jun-jul

Type: HHTr

Winterhard in: zones 7-8-9-10 (-5 Celsius)

Zaai-instructies: dit zaad is grillig; kiem varieert van enkele weken tot meer dan een jaar. Temp.: 20-25 Celsius.

Plant-instructies: Nat en kou wordt niet verdragen. Verder geen bijzondere eisen.

--------------------------------------

Description:

Medium sized, yellow-orange palm fruit that is edible and often used for jellies and jams. Fruits seem to be very popular with small mammals. The jelly palm is also frequently grown as an ornamental for its silvery-green fronds.

Height: 4 m.

Flowers: jun-jul

Type: HHTr

Hardy in: zones 7-8-9-10 (-5 Celsius)

Sowing instructions: Germination is extremely irregular and can vary from just a couple of weeks till over a year. Best temperature: 20-25 Celsius.

Planting instructions: cold and wet feet are a fatal combination. For the rest this is an easy plant.

Item Added.
Adding Item.